Tag - Synology DS1821+

Synology – NAS Synology DS1821+

Synology cho ra mắt model mới dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ đó là NAS Synology DS1821+ thay thế cho model cũ là NAS Synology DS1819+. NAS 8 bays được rất nhiều mong đợi, bởi vì NAS SynologyDS1819+ đã được rất nhiều người lựa chọn. Và để hiểu và biết...